20%

Ceylon Cinnamon Organic 200g

Brand: Holli Research

129 kr 103 kr

In Stock

  • Quality products
  • Secure payments via PayPal
  • One of Swedens biggest supplements online store

Product description

Äkta kanel är ceylonkanelen. Den är inte bara god den är också nyttig och hälsosam och sägs påverka matsmältning, blodcirkulation och insulinkänslighet. Tyvärr är nästan all mald kanel som säljs i dagligvaruhandeln INTE kanel utan s.k. kassiakanel, en billigare kanelsmakande närbesläktad art som innehåller stora mängder av det giftiga ämnet kumarin. Kumarin är levertoxiskt och Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) har fastställt att det dagliga intaget av kumarin bör vara högst 0,1 mg/kg kroppsvikt och dygn. Den malda kassiakanelen som säljs i Sverige har visat sig innehålla kumarin i halter om 2 – 3 mg/g (vilket är skyhög högre halt än halten kumarin i ceylonkanel). Holli Research Ceylonkanel är ekologisk och kommer i en fin transparent och praktisk burk.

View the full product description

Ceylon Kanel Ekologisk 200g

Innehåll per 1 ½ kryddmått Mängd
Ceylon kanel 1 000 mg

Ingredienser:
Pulver av Ekologisk Ceylon kanel